Aktuellt

Bildreportage av Eva Wernlid  om Jan och hans bildkonst finns att läsa i Folket i bild /Kulturfront   nr 11/2020.Ute Nu!   prenumerera  (prenumeration@fib.se)   eller se  försäljningsställen fib kulturfront.